Nätets olika funktioner

Idag har internet en mängd olika funktioner. När det började växa fram i Sverige att man använde nätet i vardagen var det främst enklare informationssök som man använde det till. Idag är utbudet extremt mycket större och både vad man söker efter och hur man söker har förändrats.

Internet

Bredare och djupare Informationssök

Fortfarande är informationssökning en av de funktioner som internet används mest till. Men inte bara till enklare fakta utan även till allt mer fördjupad kunskap. Man kan säga att internet idag kan användas av många som en hjälp för att minska stressen, att hitta snabbt det man söker. Google Books är exempelvis en funktion där man kan läsa äldre litteratur på nätet. Böcker som tidigare knappt varit åtkomlig för många. Dessutom har många tidningar magasin med fördjupade reportage som man kan läsa om man betalar månadsavgift.

Utbildningar/Kurser

Att gå på en kurs behöver inte betyda att man måste åka iväg fler mil bort och betala dyra pengar. Det går precis lika bra att genomföra den online. Här finns det två sorters upplägg. Antingen går man en kurs via en högskola eller privat utbildningsföretag. Då ingår ofta webkonferenser och dialoger. Det andra alternativet är att läsa text och se på filmer för att lära sig saker. Som exempel finns det flera sidor som erbjuder ”hjälp till självhjälp”. Man lär sig då att hantera vissa situationer vilket gör att man inte behöver söka vidare hjälp i fortsättningen. Exempel kan vara stresshanteringskurser eller kurser i rökavvänjning.

Kunskap via umgänge

Att söka efter information och fakta betyder inte alltid att man går till en databas eller wikipedia. Många gånger finns det någon eller några i ens umgängeskrets som har kunskapen som de gärna delar med sig av. Via Facebook, Twitter, MySpace är det lätt att slänga ut en förfrågan om någon vet något i ämnet.En annan väg att gå är via de riktade forum som finns. Har man funderingar kring film kan man hitta ett filmforum där intresserade personer hjälper varandra, diskuterar och umgås kring det temat.