Handel på nätet kontra i fysisk butik

Tiden är ständigt pågående och således också utvecklingen i världen. Inom handeln är det förstås så att en hel del av den har förskjutits till att ta plats på nätet istället för i traditionella fysiska butiker. Vi ska se på lite skillnader mellan de båda.HandelDet finns en del uppenbara skillnader mellan en fysisk butik och en E-handel. För det första så krävs det en investering i ett kassasystem om du driver en fysisk butik. Det behöver du av lite olika orsaker, inte minst för att följa Skatteverkets regler. I en E-handel så är detta generellt sett integrerat i den E-handelslösning man har valt att använda sig av. I E-handelslösningar brukar det också finnas andra integrerade funktioner så som lagersaldon och liknande.

Fysisk butik

Att lyckas med att ha en fysisk butik skiljer sig förstås rätt mycket. I den fysiska butiken ges möjligheten till direkta möten med kunden, vilket ger något som är svårt att åstadkomma på E-handlar. Det ger en trygghet till kunden att helt enkelt kunna ställa en fråga till en människa framför den och direkt få svar. Även om det finns direktsupport hos en del E-handlar så känns det tryggare när du både kan se och höra när en person förklarar något för dig. Det är också en trygghet för kunden att ha möjlighet att fysiskt kunna återkomma med varan för byte eller återlämning.En annan fördel är att det är lättare, exempelvis om du driver en inredningsbutik, att visa upp exempel på hur det skulle kunna se ut i kundens hem och på så sätt också skapa en stämning i butiken som lockar till köp.

E-handel

Uppenbara fördelar med en E-handel är förstås att du inte behöver tillhandahålla någon lokal för försäljningen. Det du behöver är ett lager där du kan förvara dina produkter. Generellt sett så går det nog att säga att det är något mer kostnadseffektivt att ha en E-handel – såtillvida att du har en regelbunden försäljning. En annan fördel är att du förstås kan nå ut till en mycket bredare målgrupp. I en fysisk butik så är du begränsad till de människor som bor i närheten.Att smälla upp en E-handel är ganska så fort gjort, men att sen få snurr på verksamheten är en annan sak. Det krävs både tid, kunskaper och känsla. Någon kanske tänker att det inte är någon sak att lägga upp sajten med dess innehåll och produkter och sen börja sälja saker. Det man då har glömt bort är att precis som i den fysiska världen så fungerar det så att ”syns man inte så finns man inte”. Om det inte är någon som hittar till din butik för att den ligger i en vrå i ett hörn längs någon skum gata så är detta inte så konstigt.Det fungerar på samma sätt på nätet. Om ingen kan hitta dig på nätet så kommer du heller inte att få speciellt många kunder. Därför är det viktigt att din sida är optimerad ordentligt och att du ser till att sidan syns och känns igen.Det finns såklart massor med faktorer att jämföra med varandra och för- och nackdelar med båda delarna. Men här fick ni åtminstone en kortare genomgång om några av skillnaderna.